Myšlenky pro dnešní den

 • Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší. Francis Bacon
 •  Každý člověk chybuje, jen hlupák však v chybách setrvává. Cicero
 • Skutečná láska neuvěřitelně zkrášluje ty, kteří milují a jsou milováni. Maurois
 • Strachu tě nezbaví siláka maska, ale jen dokonalá láska. E.Fialová
 • Proud, který již uplynul, se zpátky přivolat nedá, chvíle, jež minula, se nemůže vrátit zpět. Ovidius
 •  Je dobré, když nám plynoucí čas nepřináší pocit opotřebování, nýbrž naplnění. A. de Saint-Exupéry
 • Místo aby ses snažil vymýtit zlo, není snad lepší rozmnožit dobro? A. de Saint-Exupéry
 • Dívat se pozorně kolem sebe je tolik, jako dvakrát žít. Leonardo da Vinci
 • Mlčení nevadí nikdy, žes mluvil, lituješ často. latinské přísloví
 • Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit. malajské přísloví
 • Díky Bohu má člověk tu čest seznámit se sám se sebou. P. Kosorin
 • Neznáš-li svou chybu, uděláš další. čínské přísloví
 • Člověk má dvě uši, ale jen jeden jazyk. Měl by tedy dvakrát tolik naslouchat, než mluvit. Maugham
 • Modlit se znamená prosit o déšť, věřit znamená vzít si deštník. B. Ferrero
 • Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky. A. Einstein
 • Ticho nás staví do vztahu s Bohem, tak jako nás slovo staví do vztahu s lidmi. L. Lavelle
 • Hodnota daru spočívá v jeho vhodnosti spíše než v jeho ceně. D.Warner
 • Odpouštění ostatních může přijít pouze tehdy, když uvolníme své vlastní pocity ublížení. Čím dokonaleji je uvolníme, tím plnější bude odpuštění. D. Chopra Láska nevidí chyby. Fuller
 • Jestliže se z nějaké situace nemůžete vymanit a nemůžete s ní nic udělat, využijte ji k tomu, abyste ještě více prohloubili své odevzdání, abyste se dostali ještě hlouběji do Přítomného okamžiku, ještě hlouběji do Bytí. E. Tolle
 • To největší, co je člověku dáno, je jeho schopnost bezmezně milovat. T.Storm
 • Láska je smutná, když není sdílená, láska je smutná, když nemůže dávat. Osho
 • Kde stojíš, začni kopat do hloubky. Tam dole je pramen.  Friedrich Nietzsche
 • Vztah je živá věc. Vyžaduje stejnou péči o detail a stejnou pozornost, jako umělec věnuje svému dílu. D.Viscott
 • S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá. Japonské přísloví
 • Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, čeho je třeba. Ezop 
 • Včasná prozíravost je lepší než pozdní lítost. Latinské přísloví
 • Krása bez dobrého srdce je jako dům bez dveří, loď bez větru, pramen bez vody. Italské přísloví
 • Vím, co je láska. Láska znamená, že už se nekladou další otázky.A. de Saint-Exupéry
 • Co jsi pochopil v rozumu, může být vyvráceno novým důkazem. Co ses dozvěděl ve svém srdci, je navždy tvé. A. de Saint-Exupéry
 •  
 • Každý člověk má tři charaktery: jeden, který ukazuje, jeden, který má, a jeden, který si myslí, že má. A.Carr
 • Odstranit špatnou myšlenku z hlavy člověka je těžší než odstranit nádor z těla.  Arabské přísloví
 • Hloupost dokazují tři vlastnosti: tvrdohlavost, pýcha a neústupnost v názoru. Arabské přísloví
 • Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se k tobě chovaly tvoje děti. Sokrates
 • Kdo může jít k prameni, ať nechodí ke džbánu. Leonardo da Vinci
 • Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou. A. Schweitzer
 • Láska je jako duha, která hýří všemi barvami života. Osho
 • Člověk má dvě uši, ale jen jeden jazyk. Měl by tedy dvakrát tolik naslouchat, než mluvit. Maugham
 • Rady jsou jako obnošené šaty - nemáme je rádi, ani když nám padnou. T. Wilder
 • Když se mladý muž hluboce zamiluje do určité mladé ženy, je ve skutečnosti hluboce zamilován do své představy o ní.  Paul Burton
 • Člověk bez smíchu je jako strom bez květů. Osho
 • Člověk získává na síle tím, že se přizná ke svým slabostem. Honoré de Balzac
 • Než můžeme přírodě poroučet, musíme ji poslouchat. Francis Bacon
 • Hloupost dokazují tři vlastnosti: tvrdohlavost, pýcha a neústupnost v názoru. Arabské přísloví
 • Přátelé jsou ti vzácní lidé, kteří se tě zeptají, jak se ti daří, a počkají i na odpověď. Anonym
 • Učte děti svými činy, nikoli pouhými slovy. Neboť děti napodobují to, co děláte, a stanou se tím, čím jste vy. N.D.Walsch
 • Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím.  Seneca
 • Vaše špatná nálada znečišťuje nejen Vaši vnitřní bytost a všechny kolem Vás, nýbrž také kolektivní lidské vědomí, jehož jste neoddělitelnou součástí. Žádná jiná forma života na Zemi než lidé nezná negativitu, stejně tak jako žádná jiná forma života neznásilňuje ani jedy neotravuje Zemi, která nás živí.  E. Tolle
 • Dívat se pozorně kolem sebe je tolik, jako dvakrát žít. Leonardo da Vinci
 • Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli.  S. Chamfort
 • Den učí noc, dnešek učí zítřek.  Latinské přísloví
 • Nelze pokládat za vzdělance toho, kdo toho přečetl nejvíc a kdo se nejvíc naučil, ale kdo přečetl a naučil se věci užitečné. Diogenes
 • Činy mluví hlasitěji než slova. anglické přísloví
 • Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky.  Marcus Aurelius
 • Zvítězit mohou ti, kdo věří...   Vergilius
 • Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, čeho je třeba. Ezop
 • Šťastný člověk nikdy neprovede nic špatného. Aristoteles
 • Udělej si čas na to, abys mohl žasnout nad zázraky života. G. W. Fenchuk
 • Čas a vytrvalost dovedou hlemýždě do Jeruzaléma. anglické přísloví
 • Nikdy nenaslouchejte těm, co špatně hovoří o druhých a dobře o vás. L.N.Tolstoj
 • K vytvoření vztahu, který Vás dovede až do nebe, musíte zcela přijmout své tělo. Musíte je milovat a umožnit mu, aby svobodně dávalo a svobodně přijímalo, bez jakéhokoli studu... neboť stud není nic jiného než strach.  D.M.Ruiz
 • Zlý člověk škodí sobě samotnému víc než škodí jiným. Augustin
 • Od této chvíle nechť je každý Váš čin, každá reakce, každá myšlenka a každá emoce založena na lásce. Milujte sami sebe natolik, aby se celý sen Vašeho života změnil ze strachu a dramat na lásku a radost. D.M.Ruiz
 • Když svým ukazovákem vyčítavě ukazuješ na někoho jiného, uvědom si, že třemi prsty ukazuješ na sebe. anonym
 • Strach má velké oči, ale málo vidí. tyrolské přísloví
 • Umět poděkovat patří k bohatství člověka. arabské přísloví
 • Moudrý člověk je vždy připraven na těžkosti, a ty se pak vždy ukážou být snadno řešitelné. Lao-c’
 • Řeky odvedeš, hory přeneseš, jen svou povahu těžko změníš. Čínské přísloví
 • Často vidíme něco stokrát, ba tisíckrát, než to poprvé opravdu vidíme.  Ch. Morgenstern
 • Hlavní tajemství, jak si zachovat veselost, je: nedovolovat, aby nás maličkosti znepokojovaly a zároveň si umět vážit těch drobných radostí, jež nám život poskytuje. S.Smiles
 • Víra neodstraňuje strach, ale umožňuje jít dál navzdory strachu, který máme.  Paul Tourniere
 • Nejprve nutno změnit sebe. Pak už zpravidla nebývá nutno měnit poměry.  M. Twain
 • Nemoc dává poznat hodnotu zdraví, zlo hodnotu dobra, hlad hodnotu nasycení, únava hodnotu klidu.  Hérakleitos
 • Laskavá slova mohou být krátká a lehce vyslovitelná, ale jejich ozvěna je přímo nekonečná. Matka Tereza
 • Když chceš zjistit, jak jsi bohatý, sečti hodnoty, které se nedají koupit.  J.Kratka
 •  Kvalita Vaší komunikace závisí na tom, zda své emoce podřídíte lásce nebo strachu. Když dokážete rozlišit lásku a strach, začnete si uvědomovat, jakým způsobem sdělujete svůj sen ostatním, a můžete se rozhodnout činit tak s láskou. D.M.Ruiz
 • Buď mlč, nebo řekni něco, co je lepší než mlčet. Pythagoras
 • Nikdy nečekej na zítřek, když máš někomu říci, že ho máš rád.  B. Ferrero
 • Těžkosti často odhalí u lidí to nejlepší.  Anglické přísloví
 • Život se skládá z mnoha malých mincí. Kdo je dovede zvednout, je bohatý. Jean Anouilh
 • Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit. Malajské přísloví 
 • Je dobré, když nám plynoucí čas nepřináší pocit opotřebování, nýbrž naplnění.  A. de Saint-Exupéry
 • Vytrvalá dobrota vítězí nad špatnými lidmi. Seneca ml. 
 • Děti vyslovují nespočetné něžné city, které mají i dospělí, jen je nevyjadřují.  Jean Paul
 • Víra má nezměrnou moc. Nedůvěra oslabuje. Osho
 • Ztišení a modlitba jsou bránou k úspěchu. Anonym
 •  Srdce moudrého člověka není z kamene. Je vnímavý k citům jiných lidí stejně jako ke svým.  Lao-c’
 •  Jednoduchost je pokročilá lekce.  Sri Chinmoy
 •  Mnozí jen proto neporozumějí hlasu přírody, poněvadž jim zaznívá příliš jednoduše.  A. Schopenhauer
 • Mít pevnou víru znamená mít velkou moc, neboť záměr i vůle zůstanou nerozděleny. Pokud slovo nerozmělníte pochybnostmi, jeho síla ještě vzroste. D.M.Ruiz
 • Je snazší být moudrým pro ostatní než pro sebe. Rochefoucauld
 • Naši bližní potřebují naši pomoc - ne naše hodnocení.  J.Kratka
 • Moudrý člověk neříká: "Budu žít". Žít zítra je příliš pozdě. Žij dnes!  Marziale
 • Moudrý má tři vlastnosti: že sám koná, co radí konat druhým, že nikdy nejedná proti spravedlnosti a že trpělivě snáší slabosti lidí kolem sebe.  J.Ruskin
 • Odvaha je strach, který byl poražený láskou. Anonym
 • Vlídnost bere i jed hadům.  Michelangelo Buonarroti 
 • Co se dělá, má se vždycky dělat pořádně, i když je to pošetilost.  Honoré de Balzac
 • Pokud existuje člověk, jemuž důvěřujeme, dokážeme přežít navzdory všemu. Anonym
 • Přítel, to je někdo, kdo zná píseň v tvém srdci a dokáže ti ji zazpívat, když jsi ty sám zapomněl slova.  Neznámý autor
 • Lidé jsou posedlí vědomostmi a zkreslenou představou o sobě samých. Proto jsme přestali být svobodní. D.M.Ruiz
 • Milovat znamená jednat tak, aby ten druhý pochopil, že je krásný a jedinečný.  J. Vanier
 • Děti vyslovují nespočetné něžné city, které mají i dospělí, jen je nevyjadřují.  Jean Paul
 • Jediným neštěstím mnoha lidí je to, že nevědí, jak jsou šťastni. G. Keller
 • Dokonalost spočívá v maličkostech, ale dokonalost není maličkost.   Michelangelo Buonarroti 
 • Ti, kteří mají trpělivost dělat prosté věci dokonale, osvojují si umění dělat nesnadné věci snadno.  F. Shiller
 •  Pocit štěstí přichází, když nic nepotřebujeme.   K.Nejedlý
 • Každá chyba je příležitostí se něčemu naučit. Osho
 • Bezúhonnost slova lze poměřovat mírou sebelásky. Jestliže milujete sami sebe, projevujete lásku i při jednání s druhými lidmi a tak v nich podněcujete podobné reakce. D.M.Ruiz
 • Každý z nás žije ve svém vlastním snu, ve své vlastní mysli. Každý z nás se nachází v úplně jiném světě než ostatní. D.M.Ruiz
 • Buď mlč, nebo řekni něco, co je lepší než mlčet.  Pythagoras
 • Vy jste tou silou, která si hraje s Vaší myslí a používá Vaše tělo jako svou oblíbenou hračku. To je důvod proč jste tady: abyste si hráli a bavili se. Rodíte se s právem být šťastní a užívat si života. Nejste tu proto, abyste trpěli. D.M.Ruiz
 • Dílo doporučuje tvůrce. latinské přísloví
 • Lidé jsou mocní kouzelníci. Máte moc udělat ze sebe to, čím právě teď jste. Vaši moc však neovládá Vaše logická mysl nýbrž Vaše přesvědčení. D.M.Ruiz 
 • Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.  A. de Saint-Exupéry
 • Nejšťastnější okamžiky Vašeho života jsou ty, v nichž si hrajete tak jako dítě, když zpíváte a tancujete, když zkoumáte a tvoříte jen pro zábavu. Je skvělé, když se chováte jako dítě, protože pak jste zcela přirození.  D.M.Ruiz 
 • Když svým ukazovákem vyčítavě ukazuješ na někoho jiného, uvědom si, že třemi prsty ukazuješ na sebe.   Anonym
 • V mém světě se nic neděje náhodou.  N.D.Walsch
 • Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se k tobě chovaly tvoje děti.    Sokrates
 • Nikdy nenaslouchejte těm, co špatně hovoří o druhých a dobře o vás.   L. N. Tolstoj
 • Každý může milovat všechno, jakmile si uvědomí co dělá, a proč to dělá.    N.D.Walsch
 • Jestliže žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý.  Seneca
 • Moudrý člověk je vždy připraven na těžkosti, a ty se pak vždy ukážou být snadno řešitelné.  Lao-c’
 • Můžeš svým přátelům a příbuzným posílat dobrou energii, aniž by o tom věděli. Božská jiskra hoří neustále, a když je příjemce otevřený, může dokázat velké věci s jedním dobrým přáním, které pro něj někdo měl.  B.Mohr
 • Skutečná láska neuvěřitelně zkrášluje ty, kteří milují a jsou milováni.  A. Maurois
 • Kdo se rozhodl pro odplatu, měl by kopat dva hroby.   čínské přísloví
 • Pokud Ti nestačí to, co Ti Vesmír posílá, pokračuj v práci na sobě samém, aby ses stával více světlem, více láskou. Neboť podle zákona rezonance můžeš do svého života přitáhnout jenom to, co obsahuje přibližně tolik světla a lásky jako Ty sám.  B. Mohr
 • Odpouštět znamená zapudit, co bylo, uvítat, co bude, a smířit se s tím, co je.   D. Augsburger
 • Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. M. Gándhí
 • Místo aby ses snažil vymýtit zlo, není snad lepší rozmnožit dobro? A. de Saint-Exupéry
 • Když odmítnete brát si věci osobně, vyhnete se mnoha životním zmatkům. Pocity hněvu, žárlivosti, dokonce i smutku jednoduše zmizí, jakmile si přestanete věci vztahovat na sebe.  D.M.Ruiz
 • Přijímání naplňuje ruce, dávání naplňuje srdce.  M.Seemannová
 • Láska je jako duha, která hýří všemi barvami života. Osho
 • Pokora a sebepoznání patří k sobě jako odpuštění a láska. E. Fromm
 • Milovat sebe znamená překročit kruh viny. S.Roman
 • Neláska je většinou jenom známkou nepochopení. Usiluješ-li o to, abys porozuměl lidem, které nemáš rád, budeš je nakonec milovat. Je to dobrý pocit a spojuje Tě s Vesmírem, neboť Vesmír miluje všechny. B.Mohr
 • Nutkavé snažení Vás odvádí od Přítomného okamžiku. Když ustane, radost z Bytí naplní všechno, co děláte. Ve chvíli, kdy se Vaše pozornost obrátí k Přítomnému okamžiku, pocítíte přítomnost, klid a mír. E. Tolle
 • Pravou pokorou je dávat radost druhým. Sri Chinmoy
 • Nebe nebo peklo je teď a tady: nemusíte čekat, až zemřete. Pokud převezmete zodpovědnost za svůj vlastní život a za své vlastní činy, pak bude Vaše budoucnost ve Vašich rukou a Vy můžete žít v nebi ještě teď, když je Vaše tělo naživu.  D.M.Ruiz
 • Budete-li ostatní vnímat takové, jací jsou, a nebudete vztahovační, nic z toho, co řeknou nebo udělají, Vás nezraní. I kdyby Vám lhali, nic se neděje. Lžou, protože se bojí, abyste nezjistili, že jsou nedokonalí.  D.M.Ruiz
 • Dívej se na každý problém jako na příležitost.  N.D.Walsch
 • Seberte odvahu a řekněte si o to, co byste chtěli. Druzí mají právo Vám vyhovět, nebo Vás odmítnout, zrovna tak jako Vy máte právo o něco požádat. Obdobně mají také všichni ostatní právo požádat Vás o to, co by chtěli oni, a Vy máte právo jim vyhovět, nebo je odmítnout.  D.M.Ruiz
 • Máš právo na radost.  N.D.Walsch
 • Součet našich myšlenek, slov a pocitů produkuje naše vnější životní okolnosti. A naopak naše životní okolnosti a lidé v našem okolí zrcadlí náš vnitřní stav. Všimni si jednou obou směrů současně.  B.Mohr
 • Jakmile jste o něčem přesvědčeni, domníváte se, že máte pravdu. A jste dokonce ochotni zničit své vztahy s ostatními, jen abyste uhájili vlastní stanovisko. Vzdejte se potřeby obhajovat svůj postoj.  D. M. Ruiz
 • Můžeš dělat, být a mít všechno, co si dokážeš představit.   N. D. Walsch
 • Berete-li si věci osobně, stáváte se snadnou kořistí dravců. Nachytají Vás na jednu malou poznámku a pak už Vás napouštějí jedem, jak se jim zachce. Vzepřete se jedu! D.M.Ruiz
 • Dobrý úmysl může změnit mnohé okolnosti.  Sri Chinmoy
 • Jsi-li spojený s vesmírem, stáváš se automaticky spolutvůrcem své reality. Staň se spolutvůrcem každodenním praktikováním vděčnosti, ocenění a lásky k veškerému stvoření. Važ si toho, že smíš být jeho součástí.  B.Mohr
 • Uvědomte si, jaké jsou potřeby Vašeho těla, co potřebuje Vaše mysl a kdo Vám vyhovuje. Existují miliony mužů a žen, někteří se k Vám hodí a jiní ne. Měli byste být jako klíč v zámku - spojení, které funguje.  D.M.Ruiz
 • Jeví-li se Ti něco jako obtížné, prostě si řekni: "Je to snadné a prosté. Vyjdu z toho silný a s jasnou myslí. Cesta je volná." Budeš překvapený, jak věci samy do sebe zapadnou.  B.Mohr 
 • Často opakované slovo se stane Tvou fyzickou realitou. N.D.Walsch
 • Utrpení není skutečností. Je to jen naše vnímání této skutečnosti.   Anandagiriji
 • Říkejte jen to, co si skutečně myslíte. Vyhněte se tomu, abyste hanili sami sebe nebo pomlouvali druhé. Moc vlastního slova používejte ve jménu lásky a pravdy. D.M.Ruiz
 • Neexistuje nic než Láska.  N.D.Walsch
 • Domněnky vznikají většinou rychle a nevědomky. Děje se tak v souladu s dohodami, které řídí Vaši komunikaci. Usnesli jste se, že není bezpečné klást otázky, a že lidé, kteří Vás mají rádi, by měli vědět, co chcete nebo co cítíte.  D.M.Ruiz 
 • Čím více se něčemu bráníš, tím skutečnějším to činíš. N.D.Walsch
 • Jste naživu - tak vezměte život do svých rukou a radujte se z něj. Narodili jste se s právem na lásku a na to svou lásku sdílet. Sebrat odvahu a radovat se ze života, zkrátka být - to je to jediné, na čem záleží. D.M.Ruiz
 • Umlčet nadšení v kterémkoli okamžiku je naprosto špatné.   Sri Chinmoy
 • Jakmile přijdou zkoušky, které ostatně přicházejí stále, zvykněte si obrátit se okamžitě do svého nitra a zaměřit se co nejvíce na vnitřní energetické pole svého těla.    E. Tollle
 • Važte si toho, kým jste. Jděte za svými sny. Jednat znamená žít naplno a být při tom sám sebou.  D.M.Ruiz
 • Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.  J.Addison
 • Charizmatický člověk přímo magneticky přitahuje dobré příležitosti. Každý člověk dokáže být charizmatický. Láska, radost, vděčnost a záměr dívat se na člověka a všechny věci pozitivně zvyšují charizma.  B.Mohr
 • Když se budete vyjadřovat otevřeně a upřímně, nebudete si muset vytvářet žádné domněnky. A až si jednoho dne přestanete vytvářet domněnky, Vaše komunikace se projasní a očistí a Vaše slovo bude bezúhonné. D.M.Ruiz
 • Správná modlitba není prosbou, nýbrž vyjádřením vděčnosti. N.D.Walsch
 • Komunikujte s druhými lidmi co možná nejjasněji. Vyhnete se nedorozumění, smutku a zbytečným dramatům. Kdybychom spolu všichni navzájem komunikovali, aniž bychom hřešili slovem, lidské vztahy by se zcela změnily. Zmizely by války, násilí, nedorozumění. D.M.Ruiz
 • Nikdy nemůžete být něčím, čím nejste. Můžete být jen sami sebou. A tím jste v tomto okamžiku a je to docela snadné.   D.M.Ruiz
 • Má veselá mysl dokáže pozvednout a dokonce i přeměnit život druhých.     Sri Chinmoy
 • Hledáte lásku a přitom je všude kolem. Láska je všude, ale musíte ji chtít vidět.  D.M.Ruiz
 • Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou.        Seneca Lucius Annaeus
 • Co všechno pokládáš za neměnné a dané, ale přitom bys to mohl rázem změnit jednou jedinou novou myšlenkou?  B.Mohr
 • Pravda je ve všem, ale láska je vše. Sri Chinmoy
 • Nevzdorujte své bolesti. Odevzdejte se zármutku, zoufalství, strachu, osamělosti a ostatním podobám utrpení. Pozorujte je, aniž byste je jakkoli označovali. Dovolte jim být. Přijměte je. otom sledujte, jak zázrak odevzdání přeměňuje hluboké utrpení v hluboký mír.  E. Tolle  
 • Není Tvým úkolem chápat cestu druhých nebo ji odsuzovat. Tvým úkolem je poznat svou vlastní cestu a s radostí po ní kráčet.  B.Mohr 
 • Věnujte pozornost své bolesti: i nadále vnímejte smutek, strach, hrůzu, osamělost, zkrátka cokoli. Zůstaňte bdělí a zůstaňte přítomní celým svým Bytím, každičkou buňkou svého těla. Vnesete tím do této temnoty světlo. Toto je plamen Vašeho vědomí.  E. Tolle 
 • Až dokážete vyléčit sami sebe, budete připravení na vztah beze strachu a rizika závislosti. Pokud na sobě Vy a Váš partner zapracujete, uvidíte, jak rychle dosáhnete pokroku.   D.M.Ruiz 
 • Jak se zbavit odporu? Začněte tím, že připustíte jeho existenci. Ego je přesvědčeno, že Vaše síla spočívá právě ve Vašem odporu, zatímco ve skutečnosti Vás odpor odděluje od Bytí, jediného zdroje skutečné síly.  E. Tolle 
 • Známe-li své stinné stránky a milujeme sebe sama i s nimi, máme nad nimi moc. Když své špatné stránky naopak nechceme vidět nebo je odmítáme, pak jsou to ony, kdo vládne našemu životu.  B. Mohr 
 • Odhodlejte se vyjednat nové dohody s těmi, které milujete. Pokud Vaše dohoda nefunguje, změňte ji a vytvořte novou. Využijte svou fantazii k prozkoumání nových možností.  D.M.Ruiz
 • Nenajdeš-li mír ve svém vlastním srdci, nenajdeš ho nikde jinde na zemi.  Sri Chinmoy
 • Může Vás milovat celý svět a přesto Vás tato láska neučiní šťastnými. Šťastní budete teprve tehdy, když začnete sdílet lásku, kterou máte ve svém nitru. To je láska, která dokáže zázraky, která všechno mění. E.Tolle
 • Odevzdání je vnitřní přijetí toho, co je, bez jakýchkoli výhrad. Pokud máte za sebou nějaký ten rok života, asi jste už poznali, že věci mají docela často tendenci se "vymknout z ruky". Právě v takových chvílích - pokud chcete ze svého života odstranit bolest a utrpení - je třeba praktikovat odevzdání.  E.Tolle  
 • Nebe nad mraky je vždy modré. I Ty jsi vpravdě zářivá sluneční bytost plná lásky. Čím častěji si to budeš uvědomovat, tím dříve se rozptýlí Tvé starosti, strachy a problémy, takže se v Tobě bude moci opět rozzářit slunce.   B.Mohr 
 • Láska je tím, co Vás činí šťastnými, a pokud se Vy i Váš partner stanete služebníky lásky, přijde den, kdy spolu můžete být bez jakéhokoli obviňování a kritiky, bez zloby a beze smutku. D.M.Ruiz
 • Nauč se umění odpouštět. Použij ho nejprve na sebe. Pak bude snadné odpustit druhým. Sri Chinmoy
 • Představte si, že bychom všichni byli sami k sobě upřímní, začali ostatním odpouštět a milovat je. Pak bychom přestali být sobečtí, byl by konec s pomluvami a už bychom jeden druhého nesoudili. Svět by se stal místem, kde bychom všichni žili v lásce. D.M.Ruiz
 • Dokážete věnovat více pozornosti jednání než výsledkům, kterých chcete jeho prostřednictvím dosáhnout? Věnujte maximální pozornost všemu, co přináší přítomný okamžik. K tomu je zapotřebí bez vyjímky přijmout to, co je, protože není možné něčemu věnovat plnou pozornost a zároveň se tomu vzpírat. E.Tolle 
 • Jste naživu díky Boží moci, která je mocí života. Vy jste hybnou silou života, ale protože můžete přemýšlet na úrovni mysli, zapomínáte, kým skutečně jste.  D.M.Ruiz
 • Nikdy se nevzdávej, nikdy se nevzdávej! Ani když mnohokrát zabloudíš. Sri Chinmoy
 • Když se odevzdáte tomu, co je, a tak začnete být cele v přítomnosti, minulost nad Vámi ztratí svou moc. Už ji nebudete potřebovat. Klíčem je přítomnost. Klíčem je Teď.   E.Tolle
 • Hned po nenávisti jsou starosti tou nejhorší duševní aktivitou. N.D.Walsch
 • Vnímej energie celého Vesmíru kolem sebe a zvi je do svého těla. Řekni Vesmíru, že jsi připravený být podporován, připravený žít svou pravdu, žít to, kým jsi. Tak v sobě opět nalezneš lásku a radost ze života. B.Mohr
 • Jakmile se rozhodnete žít v páru, měli byste sloužit tomu, koho milujete a vyjadřovat mu svou lásku. V každém polibku a v každém doteku cítíte, že Vaším úkolem je potěšit Vašeho partnera, aniž byste za to cokoli očekávali. D.M.Ruiz
 • Všechny nemoci vznikají v Tvé mysli. N.D.Walsch
 • Buď si jistý, že život Ti předkládá jenom takové úkoly, které dokážeš zvládnout. Máš-li velké problémy, znamená to, že máš v sobě také velkou sílu, abys tyto problémy vyřešil. Bezpodmínečná láska k sobě samému tuto sílu rozvíjí. B.Mohr
 • Strach je energie, která poškozuje, uzavírá, skrývá, hromadí a omezuje. N.D.Walsch
 • Dokud neuchopíte moc přítomného okamžiku, každé prožívané citové zranění po sobě zanechá zárodek bolesti, který ve Vás bude žít dál. Spojí se s bolestí z minulosti a uloží se ve Vaší mysli i těle. E.Tolle
 • Neobviňuj svět, zlepši ho. Jak? Neustálým zlepšováním sebe samého. Sri Chinmoy
 • Když milujete, děláte všechno proto, že to chcete dělat. Stává se z toho radost. Je to jako hra, která Vás baví. Když milujete, neočekáváte, že se něco stane. Ať už se stane cokoli, je to v pořádku a neexistuje skoro nic, co by Vás mohlo zklamat. D.M.Ruiz
 • Bez změny našeho vnitřního postoje nemůže dojít ve vnějším světě k žádné úžasné změně, která by stála za zmínku. Spočívá to v tom, že ve skutečnosti určují náš život naše vnitřní obrazy a nepozorovaně řídí naše činy. B. Mohr
 • Snaž se v druhých vidět víc, než Ti ukazují. N.D.Walsch
 • V každém vztahu jsou dva snílci se dvěma různými sny. Musíte přijmout rozdíly, které existují mezi dvěma snílky, musíte vzájemně respektovat své sny. D.M.Ruiz
 • Odevzdání není slabost. Je v něm velká síla a spirituální moc. Skrze odevzdání získáte vnitřní svobodu a nezávislost na vnějších okolnostech. Možná potom zjistíte, že se situace mění bez jakéhokoli úsilí na Vaší straně. V každém případě budete svobodní. E.Tolle
 • Nerozviřuj bláto minulosti, chceš-li být ozářen zítřejším svítáním.  Sri Chinmoy
 • Jednou denně se stáhni dovnitř a pokud je to možné, odeber se na nějaké tiché místo a zeptej se: Co vlastně chci? Kdo jsem? Kým chci být? S čím se cítím opravdu dobře? Co mě dnes nejvíce potěšilo?  B. Mohr
 • Umění žít ve vztahu je nejvyšší mistrovství, a jediný způsob, jak jej dosáhnout, spočívá v jeho praktikování. Naučit se fungovat ve vztahu proto vyžaduje činy, nikoli vstřebávání znalostí. D.M.Ruiz
 • Ty a druzí jste jedinou bytostí, protože neexistuje nic, než Ty. N.D.Walsch
 • Když milujete bezpodmínečnou láskou, pak se člověk i Bůh ve Vás spojí s Duchem života, který Vámi proudí. Váš život bude vyjadřovat krásu Ducha a Váš sen se stane mistrovským uměleckým dílem. D.M.Ruiz
 • Pro žádnou duši nejsi požehnáním, pokud Tě potřebuje k tomu, aby přežila.  N.D.Walsch
 • ¨V situaci, před kterou budete postaveni, s níž se budete muset vypořádat, bude Vaše jednání jasné, jednoznačné a také pravděpodobně účinné, jestliže bude vycházet z vědomí Přítomného okamžiku. Nepůjde o myšlenkovou reakci, podmíněnou zážitky z minulosti, nýbrž o intuitivní odpověď na danou situaci. E.Tolle 
 • Jste takoví, jací jste. Nemusíte předstírat, že jste někdo jiný. Předstírání, že jste tím, kým nejste, povede vždy jen k dalšímu selhávání. D.M.Ruiz
 • Tvá nespokojenost a úzkost pramení z toho, že neposloucháš svou duši. N.D.Walsch
 • Jste krásní bez ohledu na to, co říká Vaše mysl. Tak to je. Pokud si svou krásu uvědomíte a přijímáte ji, mínění ostatních Vás nemůže nijak ovlivnit.  D.M.Ruiz
 • Skutečná změna nastává uvnitř, nikoli vně. Objevte Přítomný okamžik ve svém nitru. Každý, s kým přijdete do styku, bude zasažen Vaší přítomností a ovlivněn mírem, který z Vás vyzařuje, ať už si to uvědomujete, nebo ne.  E.Tolle
 • Když pomlouváš druhé, v tu chvíli jsi světu odhalil svou vlastní vnitřní slabost. Sri Chinmoy
 • Problémy jsou výzvy, pomocí kterých můžeš růst. Raduj se z každé výzvy. Je znamením toho, že na Tebe čeká velká vesmírná zásilka jako dárek! B.Mohr
 • Když jste k sobě upřímní, začnete vidět věci takové, jaké je chcete vidět. Zranění na Vašem emocionálním těle jsou zakryta tímto popíráním. Teprve když se na tato zranění podíváte očima pravdy, můžete je konečně vyléčit. D.M.Ruiz
 • Vesmír pokládá Tvé myšlenky, ano dokonce Tvůj celkový vnitřní postoj, za "zakázku". Čím více miluješ život, tím více Ti denně posílá důvodů, abys jej miloval. Čím více si stěžuješ, tím více důvodů Ti život dodává, aby sis mohl stěžovat.  B.Mohr
 • K tomu, abyste zmoudřeli, nemusíte shromažďovat znalosti. Moudrým se může stát každý. Když zmoudříte, respektujete svou mysl a respektujete svou duši. Až se stanete moudrými, budete svůj život ovládat srdcem, nikoli hlavou. D.M.Ruiz
 • Uvědomit si nějaký negativní pocit je často prvním krokem k jeho překonání. N.D.Walsc

Kontakt

NÁVRAT HARMONIE Plzeňské pracoviště:
Radyňská 27
326 08 PLZEŇ - Slovany

Pražské působiště:
Nepomucká 1024/9 (nebo vchod 1024/2a)
150 00 PRAHA 5 - Košíře
Volejte 777312213
tel.: 777 312 213 kohoutova.kristina@gmail.com, navratharmonie@seznam.cz