Poslání Centra Návrat Harmonie

Centrum Návrat Harmonie bylo založeno pro pomoc lidem v nejrůznějších tíživých životních situacích. Je určeno všem těm z Vás, kteří se rozhodnou opustit pozici oběti a převzít zodpovědnost za svůj život. Jakmile toto učiníte, otevírá se Vám fascinující, úžasná a dobrodružná cesta osvobození se z pout omezení a nesvobody, z utrpení a bolesti, z nemocí, ze závislosti a trápení. Centrum Návrat Harmonie je tu proto, aby Vám ukázalo cestu, aby Vám v počátcích pomohlo překonat největší překážky, aby Vás s Láskou a pochopením prvních pár kroků doprovázelo, ale především, aby Vás naučilo jít po této cestě samostatně a začít si ji naplno užívat. Protože život je překrásným dobrodružstvím! Někdy možná vypadá trochu jako horská dráha, ale je na nás, zda si jí naplno vychutnáme a užijeme nebo se pro nás stane trvalým stresem. Pojďme si hrát, buďme jako děti a vychutnejme si tu naší životní horskou dráhu s posvátným nadšením a radostí. 

Bude mi velkým potěšením, smět Vás počátky tohoto úžasného dobrodružství vyprovázet!

S Láskou a úctou Kristina Kohoutová

 

Kontakt

NÁVRAT HARMONIE Plzeňské pracoviště:
Radyňská 27
326 08 PLZEŇ - Slovany

Pražské působiště:
Nepomucká 1024/9 (nebo vchod 1024/2a)
150 00 PRAHA 5 - Košíře
Volejte 777312213
tel.: 777 312 213 kohoutova.kristina@gmail.com, navratharmonie@seznam.cz