Požehnání Jednoty

09.02.2009 11:06

Co je vlastně Požehnání Jednoty (Dikša) a jak mi může pomoci?

Dikša je přenos energií, které probouzí vzestup do vyšších stavů vědomí. Můžeme si ji představit jako semínko osvícení, které je nám předáno,  aby se pak v každém rozvíjelo přesně podle jeho individuálních potřeb. Je to nastartování procesu, ve kterém se postupně řeší mnohé, dříve neřešitelné problémy, vystupují na povrch a rozpouští se staré bloky a strachy, léčí se vztahy, přístup k sobě samému a k druhým lidem. Požehnání Jednoty je cestou trvalého osvobození od vnitřního utrpení, cestou k přirozenému životu v radosti a lásce.  

Jak se Požehnání Jenoty předává?

Základním (ale nikoli jediným) způsobem předávání Dikši je přiložení rukou na hlavu přijímajícího. Dikšu mohou předávat lidé, kteří prošli 21ti denním očistným procesem na indické Universitě Jednoty. Stávají se pouhým „kanálem“ pro přenos této inteligentní energie. Ta není nijak ovlivněna jejich vlastní energií, nevkládají do ní žádný vlastní záměr, neboť ten je v ní již plně obsažen. Přijímající si ale může při předávání něco přát a síla Dikši mu k tomu může dopomoci. Účinek Dikši se zvyšuje se silou vděčnosti ke Zdroji této energie.

Co mohu při Dikše a po jejím předání cítit?

Reakce na Požehnání Jednoty mohou být velmi různorodé a pokaždé jiné. Nebudujte si žádné představy, protože pak je budete muset zase pracně bořit. To nejlepší, co můžete udělat, je být otevřen tomu, co pro naše nejvyšší dobro přichází. A my, jako pozorovatelé, pak jen sledujeme, co se  děje. Někdy můžeme cítit radost a lásku, jindy přichází uvolňující průchod bolesti, někdo necítí vůbec nic, někdo vnímá zvláštní prázdnotu, další hluboký klid a mír, ale jindy zas třeba smutek... Vše je správně, vše se děje tak, jak je to v tu chvíli nejlepší. Po předání Dikši je doporučeno 15 – 20 minut odpočívat vleže, aby se Dikša mohla účinně vstřebat. Proto je vhodné, aby si účastníci přinesli podložku na ležení, deku a polštářek. Neumožňuje-li to situace, je vhodný alespoň odpočinek vsedě se zavřenýma očima.

Je Požehnání Jednoty pro mne vhodné?

Požehnání Jednoty je vhodné pro každého, kdo se touží osvobodit od utrpení a iluzí, od různých zdánlivých omezení a bloků, které mu brání plně se radovat ze života. Dikša není vhodná pro lidi se závažnými psychickými problémy, pro schizofreniky, ani pro lidi, trpícími závislostí na alkoholu či drogách. U dětí rozvíjí Požehnání Jednoty jejich inteligenci a lásku.

K. Kohoutová

Kontakt

NÁVRAT HARMONIE Plzeňské pracoviště:
Radyňská 27
326 08 PLZEŇ - Slovany

Pražské působiště:
Nepomucká 1024/9 (nebo vchod 1024/2a)
150 00 PRAHA 5 - Košíře
Volejte 777312213
tel.: 777 312 213 kohoutova.kristina@gmail.com, navratharmonie@seznam.cz