Metoda RUŠ

09.02.2009 10:59

 Co je to RUŠ

RUŠRychlá a Účinná změna Skutečnosti

Metoda RUŠ(Ruš, co ti vadí!)  - je úžasně jednoduchá, rychlá, praktická, věcná metoda s trvalými výsledky. Je doslova revoluční. Je založena na starých principech a moderních poznatcích. Tuto metodu vypracoval, praktikuje a vyučuje  Karel Nejedlý (www.karelnejedly.cz). 

 Co se dá metodou RUŠřešit?

Terapií RUŠ se dají řešit nejrůznější psychické, fyzické i sociální problémy. Prakticky jakékoli fyzické onemocnění lze vyléčit nebo zmírnit. Léčit lze i psychické problémy, například  nejrůznější obavy, strachy, úzkosti, smutky, pocity opuštěnosti, sebetrestání, sebepoškozování, nejrůznější fobie, deprese, pocity nenávisti a hněvu, problémy se žárlivostí, závistí, prožitá traumata, šoky, pocity samoty, marnosti, strach ze smrti, sebevražedné sklony, poruchy příjmu potravy, alergie, bolesti hlavy... Úspěšně a trvale lze řešit i trauma z rozvodu, rozchodu či nefunkčního vztahu, úmrtí blízkého člověka i milovaného zvířátka. Dále je možno  pomocí RUŠ překonat zdánlivá omezení, která brání klientovi dosáhnout toho, co si přeje, ať už se jedná o zlepšení finanční situace, získání dobré práce, kvalitního partnerského vztahu apod.   

 Pro koho je terapie  RUŠvhodná?

Pro kohokoli, kdo skutečně chce řešit svoje problémy a je ochoten převzít zodpovědnost za svůj život. Terapie RUŠ totiž narozdíl od klasické medicíny neléčí pouze příznaky, ale jde ke skutečným příčinám onemocnění, psychické bolesti či traumatu. Vše má totiž svou příčinu, nic se neděje náhodou. Tím, že společně s klientem jdeme ke skutečným příčinám současných potíží, dojde k jejich uvědomění, pochopení, prozření a následnému rozpuštění. Tak dochází k účinnému a trvalému vyřešení současných potíží.

Na terapii velmi dobře reagují i děti, doporučuji však zvláště u malých dětí nejprve pracovat s maminkou (se kterou je dítě přibližně do dvanácti let velmi úzce spojeno), případně s oběma rodiči a následně práci s dítětem, která pak většinou proběhne rychle a jednoduše. 

Moji klienti se během terapie naučí principům metody, takže následně jsou si ve svém životě při jakémkoli náhlém pocitu nepohody schopni rychle a účinně sami pomoci.

  Jak dlouho terapie RUŠtrvá? 

Na terapii je potřeba rezervovat si 4 hodiny času. Délka terapie se ovšem odvíjí zcela individuálně podle problémů klienta, předchozího života, vztahů atp. Ve většině případů je možno vyřešit problém během jediné terapie, při velké zátěži se ovšem  může stát, že je potřeba návštěvu zopakovat.  

 Kde terapie probíhají a jak se mohu objednat?

Pro terapii je přínosné být v bezpečném a příjemném prostředí, kde nebude klient nijak a nikým rušen. Z tohoto důvodu provádím terapie v Centru Návrat Harmonie .  V naprosto výjimečných případech (nepohyblivý klient) je možno provést terapii i u klienta.

Objednávat je možno buď mailem na navratharmonie@seznam.cz případně  telefonicky na 777 312 213 (Omluvte mě, prosím, nezvedám-li telefon či pokud odmítnu hovor, nejspíš pracuji s klientem. V tomto případě je nejlepší zaslat SMS a jakmile budu moci, odpovím.)

 V případě zájmu nabízím rovněž prožitkový seminář s výukou metody RUŠ. 

                                                               S úctou a láskou Kristina Kohoutová

 

Kontakt

NÁVRAT HARMONIE Plzeňské pracoviště:
Radyňská 27
326 08 PLZEŇ - Slovany

Pražské působiště:
Nepomucká 1024/9 (nebo vchod 1024/2a)
150 00 PRAHA 5 - Košíře
Volejte 777312213
tel.: 777 312 213 kohoutova.kristina@gmail.com, navratharmonie@seznam.cz