Kristina Kohoutová o RUŠ

 

RUŠ v mém životě aneb jak se kruh uzavřel

 

S metodou RUŠ jsem se seznámila před několika lety na malé ochutnávce, kterou Karel Nejedlý pořádal. V té době jsem na sobě pracovala již několik let, prošla si výukou různých metod, měla jsem za sebou pobyt na Univerzitě Jednoty v Indii, a přesto zůstávala některá témata stále velmi živá a nedořešená. Hned při prvním setkání mě metoda RUŠ oslovila, protože během pár minut jsem přijala úmrtí svého dědečka, které jsem stále nebyla schopná zpracovat. Proto jsem se přihlásila na kurz a zúčastnila se první výuky RUŠ, kterou Karel pořádal. V té době byl kurz koncipován ještě jako výuka regresní terapie a metody RUŠ. Posléze jsem prošla i druhým stupněm a s metodou RUŠ pracovala na sobě i s klienty. Přestože byla práce někdy velmi efektivní, byly případy, kdy nebyla tak účinná, jak bych si představovala. Což byl jeden z důvodů mého dalšího hledání. Během následujících let jsem prošla intenzivním několikaletým výcvikem Rodinných konstelací, Konstelací traumatu, metodou Voice Dialogue a metodou EMI.

 

V této chvíli bych ráda zmínila příběh o muži, který se rozhodl jít hledat svého Mistra. Opustil rodinu a vyrazil na cestu. Když došel na konec své vesnice, uviděl pod stromem sedět starce. Vypadal moudře, a tak se ho ten mladý člověk zeptal, zda neví, jak pozná toho správného Mistra. Starý muž odvětil, že ví a že mu ho přesně popíše. Podal mu detailní popis toho, co bude mít Mistr na sobě, pod jakým stromem bude sedět, jak přesně bude vypadat, jaké bude mít oči, jaký hlas… Vesničan poděkoval a nadšeně vyrazil svého Mistra hledat do světa. Pátral po něm třicet let. Prošel si nadějí i zklamáním, nadšením i frustrací, nemocí, beznadějí, ale žádného muže dle popisu během svého dlouhého putování nenašel. Nakonec se rozhodl pro návrat do rodné vsi. A když tam došel, našel pod stromem sedět onoho starce. Na první pohled mu bylo jasné, že svého Mistra právě našel. Naprosto přesně odpovídal onomu popisu. Nechápal, jak to, že ho nepoznal již tehdy. Ptal se Mistra, proč mu už před těmi dlouhými lety neprozradil, že je to on. Mistr mu odvětil, že by mu tehdy stejně nevěřil. Že byl zaměřen na dlouhé hledání a nebyl schopen uvidět, že vlastně není potřeba už vůbec nikam jít. A vesničan si uvědomil, že k tomu, aby uviděl a našel to nejcennější, musel dozrát a projít si všemi strastmi dlouhého putování.

 

Tento příběh mě hodně oslovil, protože stejné pocity mám ze svého současného druhého setkání s RUŠkou. Jako bych k ní ještě potřebovala dozrát, abych ji plně ocenila. Projít si ještě různými jinými technikami a dospět k plnému pochopení a přijetí metody RUŠ. Dnes jsme jedním. Mám ji zapsanou v každé buňce svého těla a své mysli.  A cítím hlubokou vděčnost a radost… Metoda RUŠ, jak ji nyní vnímám, je natolik mocným nástrojem, že od absolvování „nových“ kurzů nepraktikuji žádnou jinou z metod, které jsem doposud používala. Jsem šťastná, že mohu být průvodkyní pro ty, kteří k RUŠce dozráli a své problémy chtějí  skutečně a trvale vyřešit. Protože proč chtít něco méně než ideálně šťastný život?!  Že?!

Kristina Kohoutová

Kontakt

NÁVRAT HARMONIE Plzeňské pracoviště:
Radyňská 27
326 08 PLZEŇ - Slovany

Pražské působiště:
Nepomucká 1024/9 (nebo vchod 1024/2a)
150 00 PRAHA 5 - Košíře
Volejte 777312213
tel.: 777 312 213 kohoutova.kristina@gmail.com, navratharmonie@seznam.cz